VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > HARJOITTELU (SAT2024V-1023)

HARJOITTELU

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2024V-1023
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 30 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa työympäristöön ja työtehtäviin soveltaen teoriaa ja käytäntöä eri toimintaympäristöissä sekä tutustuu alan käsitteistöön. Harjoittelu lisää opiskelijan valmiuksia ja motivaatiota oman ammatin opiskeluun sekä auttaa ammattitaidon kehittymisessä. Samalla opiskelija tutustuu työpaikan organisaation toimintaan, organisaatiokulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ensimmäisen vuoden opinnot.

Sisältö

Tarkempi ohjeistus Opiskeluportaalissa osoitteessa: http://www.puv.fi/fi/study/harjoittelu/.


Takaisin