VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 2

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT 2024V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2024
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 2 (2025-2026)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
SAT2024V-1001PERUSOPINNOT55
SAT2024V-1003Kieliopinnot10
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TT00BP63Tekniikan viestintäx5
TT00BI59Tekniikan englantix5
SAT2024V-1005Sähkötekniikan perusteet5
IST7006Sähkökoneetx5
SAT2024V-1006Teoreettinen sähkötekniikka10
IST4004Virtapiirien laskentamenetelmätx5
ST00BJ06Muutosilmiöt ja taajuusanalyysix5
SAT2024V-1007Kiinteistöjen sähköasennusten perusteet5
IST4006Sähköasennuksetx5
SAT2024V-1008Sähköenergian jakelun perusteet10
ST00BJ08Sähkölaitostekniikkax5
ST00BJ09Sähköenergian jakelun projektix5
SAT2024V-1009Teollisuuden sähköjärjestelmien perusteet10
IST7005Tehoelektroniikkax5
ST00BJ10Teollisuuden ja voimalaitosten sähköjärjestelmätx5
SAT2024V-1010Automaatiotekniikan perusteet5
IST8002Datasiirto ja logiikkasuunnittelux5
 
SAT2024V-1016SYVENTÄVÄT OPINNOT - Vaihtoehtoinen moduuli (valitaan 0-1 moduulia)15
SAT2024V-1021Projektiopinnot15
 
SAT2024V-1022VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT5
ST00BP99Sähkötekniikan matematiikkax5
VV00BL06ops.vamk.fi / fi / VAPVAL5