VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (SAT2024V-1022)

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2024V-1022
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija valitsee haluamansa kurssit ja syventää omaa henkilökohtaista osaamistaan omien kiinnostusten mukaisesti. Tähän voidaan valita mitä tahansa korkeakoulutasoista kurssimateriaalia.


Takaisin