VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Automaatiotekniikan perusteet (SAT2024V-1010)

Automaatiotekniikan perusteet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2024V-1010
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmoinnin ja niihin liitettävien valvomoiden konfiguroinnin. Hän osaa suunnitella logiikkajärjestelmän kokoonpanon ja siihen liitettävien mitta- ja toimilaitteiden kytkennät. Opiskelija omaa myös valmiudet toteuttaa automaatio- ja sähköjärjestelmien tiedonsiirtoverkkoja.

Sisältö

Ohjelmoitavat logiikat, Datasiirto ja logiikkasuunnittelu, Sähkönkäyttö- ja automaatiotekniikan projekti


Takaisin