VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Sähköenergian jakelun perusteet (SAT2024V-1008)

Sähköenergian jakelun perusteet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2024V-1008
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 13 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskäsityksen eli tunnistaa sähkölaitostekniikassa käytettävien kojeiden, kojeistojen ja sähköasemien rakenteet, tekniset ominaisuudet, valintaperusteet ja kehitysnäkymät. Opiskelija tuntee sähköverkkojen ilmiöiden perusteet ja niiden analysoinnissa käytettävät menetelmät. Opiskelija oppii itsenäistä tiedonhakua sekä tutustuu 110/20 kV sähköaseman ja sen syöttämän keskijänniteverkon komponenttien ominaisuuksiin ja valintaan. Opiskelija oppii suunnittelukohteen nimellisarvojen ja vikavirta-arvojen laskelmien suorittamiseen liittyviä sähköteknisiä taitoja ja niiden soveltamista käytännön suunnittelussa ja sen dokumentoinnissa. Opiskelija oppii ryhmätyöskentelyä, teknisen raportoinnin käytänteitä sekä toimistosovellusten ja CAD sovellusten käyttämistä. Opiskelija perehtyy sähköjärjestelmän mallintamisen menetelmiin ja malleilla suoritettaviin simulointeihin. Opiskelija perehtyy sähköjärjestelmän mallintamisen menetelmiin ja malleilla suoritettaviin simulointeihin. Opiskelija oppii käyttämään transienttisimulointiohjelmistoa sekä tutustuu sen ominaisuuksiin ja käyttöön sähköisten ilmiöiden analysoinnissa. Opiskelija oppii tieteellisen raportoinnin käytänteitä ja vertaisarviointia.

Sisältö

Opintokokonaisuuteen kuuluvat seuraavat opintojaksot: Sähkölaitostekniikka, Sähköenergian jakelun projekti ja Sähköjärjestelmien simulointi


Takaisin