VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 1

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT 2024V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2024
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2024-2025)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
SAT2024V-1001PERUSOPINNOT60
SAT2024V-1002Yleiset insinööritaidot5
TT00BI56Johdatus insinööriopintoihinx5
SAT2024V-1003Kieliopinnot5
TT00BI58Tekniikan ruotsix5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
SAT2024V-1004Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot20
TT00BP64Insinöörimatematiikka 1x5
TT00BP66Insinöörifysiikka 1x5
TT00BP65Insinöörimatematiikka 2x5
TT00BP67Insinöörifysiikka 2x5
SAT2024V-1005Sähkötekniikan perusteet15
ST00BJ01Sähköenergiajärjestelmien perusteetx5
IST5003Ohjelmoinnin perusteetx5
ST00BJ02Sähkösuunnittelun perusteetx5
SAT2024V-1006Teoreettinen sähkötekniikka10
ST00BJ04Tasavirtapiirit ja sähkömittaustekniikkax5
ST00BJ05Vaihtovirtapiirit ja sähkömittaustekniikkax5
SAT2024V-1010Automaatiotekniikan perusteet5
IST5004Ohjelmoitavat logiikatx5
 
SAT2024V-1016SYVENTÄVÄT OPINNOT - Vaihtoehtoinen moduuli (valitaan 0-1 moduulia)15
SAT2024V-1021Projektiopinnot15
 
SAT2024V-1022VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT5
VV00BL06ops.vamk.fi / fi / VAPVAL5