VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 1 > Insinöörimatematiikka 1 (TT00BP64)

Insinöörimatematiikka 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BP64
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Kuisma, Elena
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TT2024-1, TT2024-1A, TT2024-1B, TT2024-1C, TT2024-1D2.9.2024 – 14.12.2024Jarmo MäkeläSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3002TT2024V-1, TT2024V-1A, TT2024V-1B30.8.2024 – 14.12.2024Kerstin SiegfridsSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3003KT2024-1, KT2024-1A, KT2024-1B, KT2024-1C, KT2024-1D7.1.2025 – 30.4.2025Onni PyhälahtiSuomi1.12.2024 – 13.1.2025
3004ET2024-1, ET2024-1A, ET2024-1B, ET2024-1C, ET2024-1D7.1.2025 – 30.4.2025Onni PyhälahtiSuomi1.12.2024 – 6.1.2025
3005YT2024-1, YT2024-1A, YT2024-1B, YT2024-1C, YT2024-1D7.1.2025 – 30.4.2025Onni PyhälahtiSuomi1.12.2024 – 13.1.2025
3006SAT2024-1, SAT2024-1A, SAT2024-1B, SAT2024-1C, SAT2024-1D2.9.2024 – 14.12.2024Lassi LillebergSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3007SAT2024V-1, SAT2024V-1A, SAT2024V-1B30.8.2024 – 14.12.2024Jussi OjanenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3008 1.9.2024 – 30.4.2025Elena KuismaSuomi 

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle insinööriopinnoissa tarvittavat matemaattiset perustiedot- ja taidot. Kurssi lähtee liikkeelle aivan alkeista. Kurssin lopulla opiskelija hallitsee algebran, geometrian, trigonometrian ja lineaarialgebran perusteet. 

Opiskelijan työmäärä

Kurssin kokonaistyömäärä on 135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 45-60 h ja loput opiskelijan itsenäistä työskentelyä.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kurssi ei vaadi edeltäviä opintoja.

Sisältö

Kokonaisluvut, niiden yhteen-, vähennys-, kerto-, ja jakolasku allekkain, murtoluvut ja desimaaliluvut sekä niiden laskutoimitukset, prosenttilaskut, lukujoukot, potenssi ja juuri.

Funktiot, polynomi- ja rationaalifunktiot, eksponentti- ja logaritmifunktio.

Ensimmäisen ja toisen asteen yhtälö, korkeamman asteen yhtälö, yhtälöryhmät.

Perusgeometriaa ja -trigonometriaa, analyyttistä geometriaa: suora, ympyrä ja paraabeli, vektorit ja niiden laskutoimitukset, trigonometriset funktiot ja yhtälöt, radiaani, kompleksiluvut.

Determinantit ja matriisit, lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu determinanteilla ja matriiseilla.

Opiskelumateriaali

Opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kurssin pääasiallisena opetusmuotona toimivat luennot ja laskuharjoitukset. 


Verkkototeutuksessa: Neljä tenttitilaisuutta vuodessa, pvm-tiedot heti kurssin alussa, tentit Palosaarella fyysisesti.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat.

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita.

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita.

Arviointimenetelmät

Tentti tai välikokeet (opettaja ilmoittaa ensimmäisellä kerralla), laskuharjoitusaktiivisuus.


Takaisin