VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Kieliopinnot (SAT2024V-1003)

Kieliopinnot

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2024V-1003
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammatinharjoittamiseen vaadittavan kieli- ja viestintätaidon suomen, ruotsin ja englannin kielessä. Opiskelijan ymmärtää kieli- ja viestintätaidon merkityksen yhä kansainvälistyvässä työelämässä. Opiskelija saa opastusta opinnäytetyöprosessissa tarvittavaan tutkimukseen, metodologian ja kirjoittamiseen.

Sisältö

Opetussuunnitelman mukaiset kurssit.


Takaisin