VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Sähkötekniikan perusteet (SAT2024V-1005)

Sähkötekniikan perusteet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2024V-1005
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 25 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija sähkötekniikan perusteisiin ja käytännön sovelluksiin. Opiskelija tutustuu pohjoismaiseen energiajärjestelmään: Tuotanto, verkko ja sähkönkäyttö. Opiskelija tutustuu ohjelmoinnin perusteisiin IEC61131-3 mukaisesti. Opiskelija oppii ymmärtämään ja lukemaan teknillisiä- ja sähköpiirustuksia. Opiskelija oppii ymmärtämään tärkeimpien sähkökoneiden toimintaperiaatteet. Opiskelija saavuttaa valmiudet laatia itsenäisesti erilaisia sähkö- ja automaatioalan dokumentteja.

Sisältö

Sisältää opintojaksot: Sähköenergiajärjestelmien perusteet, Ohjelmoinnin perusteet, Sähkösuunnittelun perusteet, Sähkökoneet, Sähkösuunnittelun sovelluksia ja Laajan sähköjärjestelmän tarjousprosessi


Takaisin