VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 2 > Virtapiirien laskentamenetelmät (IST4004)

Virtapiirien laskentamenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST4004
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee vaihtovirtapiirien osoitinlaskennan, osaa soveltaa sitä käytännön piireihin ja valita kuhunkin sovellutukseen parhaan ratkaisumenetelmän, osaa käyttää laskennassa hyväkseen PC-laskentaohjelmia.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tasavirtapiirit ja sähkömittaustekniikka, Vaihtovirtapiirit ja sähkömittaustekniikka.

Sisältö

Resistanssi, induktanssi ja kapasitanssi AC-piirin osana; virrat, jännitteet, tehot ja energiat ajan funktiona; osoitinlaskenta ja sen soveltaminen piireihin; tehot vaihtosähköpiireissä; sarja- ja rinnakkaisresonanssipiirit ja niiden sovellukset: laatukerroin ja kaistanleveys; matriisiyhtälöiden käyttö silmukka- ja solmupistemenetelmässä; superpositiomenetelmä ja Theveninin sekä Nortonin menetelmä; kahden navan ja neljän navan piirit; perussuodattimet; ohjatut lähteet virtapiirissä; desibeli; symmetrinen kolmivaihejärjestelmä.

Opiskelumateriaali

Vesa Verkkonen: Teoreettinen sähkötekniikka 2, Virtapiirien laskentamenetelmät/Piirianalyysi,164 s.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, kotitehtävät ja pakolliset PC-harjoitukset.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti, hyväksytty PC-työskentely, kotitehtävien suorittaminen.


Takaisin