VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Kiinteistöjen sähkö- ja automaatiojärjestelmät (SAT2024V-1012)

Kiinteistöjen sähkö- ja automaatiojärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2024V-1012
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu perustiedot ja toteutusperiaatteet kiinteistöjen sähkö- ja valaistussuunnittelusta, rakennusautomaatiosta sekä kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmistä sekä näihin liittyvästä tietoturvasta. Lisäksi hän kykenee itsenäisesti hankkimaan lisätietoa edellä mainituista järjestelmistä ja soveltamaan sitä suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Opetussuunnitelman mukaiset kurssit.


Takaisin