VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 3 > Sähköasennusten projekti (ST00BJ07)

Sähköasennusten projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ07
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy erilaisiin rakennusten sähköasennuksiin liittyviin erityiskysymyksiin, esim. kustannuslaskenta, erilaiset tekniset toteutusratkaisut, dokumentaatio, kirjeenvaihto yms.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähköasennukset.

Sisältö

Kurssilla tehdään opettajan jakamista aiheista projektityötyö ryhmissä. Työ dokumentoidaan ja esitetään muille ryhmille.

Opiskelumateriaali

SFS6000 standardi, D1 käsikirja, Sähköasennukset 1, St-kortisto, opettajan luoma materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, projektityö ryhmissä.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Projektityöraporttien arviointi.


Takaisin