VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Teollisuuden ja voimalaitosten sähkökäytöt (SAT2024V-1014)

Teollisuuden ja voimalaitosten sähkökäytöt

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2024V-1014
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää tehokkaasti säädettyjen yksittäiskäyttöjen sekä monimoottori- ja generaattorikäyttöjen erityyppisiä ohjaussovelluksia. Hän osaa valita analyyttisesti näihin sovelluksiin parhaiten sopivat ratkaisut, ohjaustasosta lähtien. Opiskelija osaa käyttää nykyaikaisia simulointi-, testaus- ja viritystyökaluja kokonaisuuksien valintaan ja virityksiin. Sekä suunnittelun aikana, että käyttöönotto tilanteissa. Opiskelijan kyky toimia tehokkaan suunnitteluryhmän jäsenenä toteutettaessa taloudellisesti kannattavia isompia kokonaisuuksia vahvistuu. Hän oppii esittämään vakuuttavasti suunnitteluprojektin tulokset tilaajaorganisaatiolle.

Sisältö

Opetussuunnitelmassa mainitut kurssit.


Takaisin