VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 1

Liiketalouden koulutus (LT 2021V)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2021
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
LT2021V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT71
LT2021V-1002Opiskeluvalmiudet12
TLP0601Opinnot ja tiedonhankintax2
TLP0405Työvälineohjelmatx4
TLTP0105Liike-elämän englanti I (osa A)x3
TL00BE24Web Designx3
LT2021V-1003Liiketoiminnan perusteet26
TLA0207Markkinoinnin perusteetx5
TLA0306Kustannuslaskennan perusteetx5
TLP0206Yrittäjyysx3
TLP0207Yritysoikeusx2
TLTP2001Logistiikkax3
TLP0205Sales Managementx5
TLTP2002Talousmatematiikkax3
LT2021V-1004Liiketoimintaosaaminen25
TLA0308Liikekirjanpidon perusteetx4
TLA0309Liikekirjanpito käytännössäx2
TLTP0701Liike-elämän ruotsi Ix3
TLP0701Palveluliiketoimintaosaaminenx3
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TL00BE43Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminenx4
TL00BE44Digimarkkinoinnin perusteetx3
LT00BL44Svenska för arbetslivet, del 1 (skolgångsspråket svenska)3
LT00BL45Svenska för arbetslivet, del 2 (skolgångsspråket svenska)3
LT2021V-1005Vastuullinen liiketoiminta8
TLA0104Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteetx3
TL00BE45Johdatus vastuulliseen liiketoimintaanx5
 
LT2021V-1007SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT10
LT2021V-1024Suuntaava valinnainen moduuli10
 
LT2021V-1025VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
LT2021V-1026HARJOITTELU30
TX00BA13Harjoittelu10
TX00BA14Harjoittelu20
 
LT2021V-1027OPINNÄYTETYÖ15
LT2021V-1028Opinnäytetyö
TL00BL66Kypsyysnäyte