VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 1 > Liikekirjanpito käytännössä (TLA0309)

Liikekirjanpito käytännössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0309
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Lehtimäki, Harri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006LT2021-1A3.1.2022 – 1.5.2022Harri LehtimäkiSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3007LT2021-1B3.1.2022 – 1.5.2022Harri LehtimäkiSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3008LT2021-1C3.1.2022 – 1.5.2022Harri LehtimäkiSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3009LT2021-1D3.1.2022 – 1.5.2022Harri LehtimäkiSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3010LT2021V-1K3.1.2022 – 1.5.2022Riikka MäkeläSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käytännön valmiudet hoitaa tositteiden mukaan yrityksen kirjanpitoa taloushallinnon tietojärjestelmää hyödyntäen. Opiskelija osaa lukea ja tulkita pienen yrityksen tilinpäätösraportteja.

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja harjoitukset 22 h, harjoitustyö 5 h, itsenäinen työskentely ja reflektointi 12 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

TLA0308 Liikekirjanpidon perusteet

Sisältö

Liikekirjanpidon peruskäsitteet, kirjanpidon säännöt, hankintamenon jaksottaminen, tositteiden mukaan kirjaanminen, Visma Nova -kirjanpito-ohjelman käyttö kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä, pienen yrityksen liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen toteutus taloushallinnon tietojärjestelmän avulla. Yrityksen taloudellisen tilan analysointi tilinpäätösraportteja hyödyntäen.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.

Opiskelumateriaali

- Tomperi, Soile. Uusin painos. Käytännön kirjanpito. Helsinki. Edita.
- Tomperi, Soile - Keskinen, Virpi. Uusin painos. Käytännön kirjanpito. Harjoituskirja. Helsinki. Edita.
- Luentomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 opiskelija osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja. Hän tunnistaa alan kehittämistarpeita.
3 opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Hän osaa määritellä alansa asiantuntija-alueen.
1 opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hän tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin