VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 1 > Opinnot ja tiedonhankinta (TLP0601)

Opinnot ja tiedonhankinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0601
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Launonen, Tarja
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006LT2021-1A23.8.2021 – 19.12.2021Erik Wahlman, Timo MalinSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3007LT2021-1B23.8.2021 – 19.12.2021Erik Wahlman, Timo MalinSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3008LT2021-1C23.8.2021 – 19.12.2021Erik Wahlman, Päivi AuranenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3009LT2021-1D23.8.2021 – 19.12.2021Erik Wahlman, Päivi AuranenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3010LT2021V-1K23.8.2021 – 24.10.2021Erik Wahlman, Pia LiedesSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun oppimisympäristöön ja -yhteisöön sekä tietojärjestelmiin. Opiskelija sisäistää koulutusohjelmansa rakenteen, tutkintonsa suoritusvaatimukset ja laatii oman opintosuunnitelmansa. Opiskelija oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja. Opiskelija sitoutuu opintoihinsa, ottaa vastuun oppimisestaan ja osaa suunnitella opintojaan työelämään suuntautuen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 27 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 27 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei.

Sisältö

Ammattikorkeakoulun opiskeluympäristö ja tukitoiminnot: VAMKin tietojärjestelmät, Portal, opinto-ohjaus, opintotuki, AHOT-menettely, palautejärjestelmät, työharjoittelu, kansainväliset asiat, verkko-opinnot, kirjastopalvelut ja tiedonhakujärjestelmät, terveydenhuolto, opiskelijayhdistystoiminta. Oma koulutusohjelma (myös suuntaavat opinnot) ja erilaiset opiskelumenetelmät, alan ammattikuva.

Opiskelumateriaali

Portal-sivut
Atk-aapinen.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ryhmäytymispäivä, luennot, harjoitukset ja ohjauskeskustelut

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty.
Opiskelija osaa käyttää tiedonhaun eri tekniikoita, rajata tiedon tarpeen
ja käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja. Opiskelija osaa toimia opiskelijaryhmän jäsenenä.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, tulohaastattelu ja kehityskeskustelu.


Takaisin