VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Opiskeluvalmiudet (LT2021V-1002)

Opiskeluvalmiudet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: LT2021V-1002
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 24 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun toimintoihin, nykyaikaiseen oppimisympäristöön sekä oman alan ammattikuvaan. Opiskelija sisäistää koulutusohjelman rakenteen, tutkinnon suoritusvaatimukset ja hallitsee tiedonhaun.Osaa viestiä työelämässä suomeksi ja englanniksi hyödyntäen MS Office-ohjelmia.


Takaisin