VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 1 > Kustannuslaskennan perusteet (TLA0306)

Kustannuslaskennan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0306
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005LT2021-1A23.8.2021 – 19.12.2021Jukka NiittykoskiSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3006LT2021-1B23.8.2021 – 19.12.2021Jukka NiittykoskiSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3007LT2021-1C23.8.2021 – 19.12.2021Jukka NiittykoskiSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3008LT2021-1D23.8.2021 – 19.12.2021Jukka NiittykoskiSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3009LT2021V-1K3.1.2022 – 1.5.2022Riikka MäkeläSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taloudellisen ajattelun periaatteet ja osaa laatia kannattavuuslaskelmia ja budjetteja päätöksenteon tueksi.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus: luennot 20 h, harjoitukset 32 h.
Itsenäinen opiskelu ja reflektointi 63 h, tenttiin valmistautuminen 20 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Yleiskuvan muodostuminen sisäisestä laskentatoimesta, kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta ja sen sovelluksia arvonlisävero huomioiden, kannattavuuden tunnusluvut, suoritekalkyylit, lisäyslaskenta, omakustannus- ja katetuottohinnoittelu, markkinapohjainen ja toimintopohjainen hinnoittelu, budjetoinnin perusteet, rahoitusbudjetin, tulosbudjetin ja ennakoidun taseen laadinta. Suoritekohtaisten kustannusten selvittäminen.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

Tomperi, Soile. Uusin painos. Taloushallinto: Toiminnan kannattavuus. Keuruu 2021. Edita.
Luentomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Tentti 100%. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin