VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Liiketoimintaosaaminen (LT2021V-1004)

Liiketoimintaosaaminen

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: LT2021V-1004
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 35 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka

Osaamistavoitteet

Ymmärtää, mistä osa-alueista liiketoimintaosaaminen rakentuu. Hallitsee liiketoimintaosaamisen ydinalueiden perusteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opintojaksot: TLA0305 Liikekirjanpidon perusteet ja käytäntö 6 op TLA0101 Logistiikka 3 op TLP0701 PalveluliiketoimintaosaaminenTLP0312A Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen 2 op TLA0304 Työoikeus, palkkahallinto ja -kirjanpito 3 op TLP0314 Liike-elämän ruotsi II 3 op TLP0502 Finanssimatematiikka 3 op


Takaisin