VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 1 > Web Design (TL00BE24)

Web Design

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BE24
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Wahlman, Erik
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001LT2021-1A3.1.2022 – 1.5.2022Erik WahlmanSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3002LT2021-1B3.1.2022 – 1.5.2022Erik WahlmanSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3003LT2021-1C3.1.2022 – 1.5.2022Erik WahlmanSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3004LT2021-1D3.1.2022 – 1.5.2022Erik WahlmanSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005LT2021V-1K3.1.2022 – 1.5.2022Erik WahlmanSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ylläpitää ja muokata verkkosivuja verkkojulkaisuohjelmalla ja osaa HTML 5, CSS ja JavaScript kielten peruskäytön. Opiskelija ymmärtää käytettävyyden ja saavuttettavuuden merkitykset ja osaa hakukoneoptimoinnin perusteet. Opiskelija osaa tuottaa web-palvelun kuvamateriaalia. Opiskelija hallitsee kuvankäsittelyn keskeiset tekniikat ja kuvankäsittelyohjelman peruskäytön.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h työjärjestyksessä olevaa opiskelua ja itsenäistä opiskelua.
Oman oppimisen arviointi

Sisältö

Kuvankäsittelyn perusteet, kuvankäsittelyohjelman toiminnot ja tekniikat.
Verkkojulkaisujärjestelmän käyttö. HTML, CSS ja Javascript kielten perusteet. Käytettävyys ja saavutettavuus. Hakukoneoptimointi.

Aluevaikuttavuus

Käytännön esimerkit valitaan siten että alueen yritysten erityispiirteet tulevat huomioitua.

Kansainvälisyys

Englanninkielistä opetusmateriaalia.

Opiskelumateriaali

Opettajan erikseen ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa

5 käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa.

3 käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat.

1 tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin