VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 3

Liiketalouden koulutus (LT 2021V)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2021
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
LT2021V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT17
LT2021V-1004Liiketoimintaosaaminen6
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
LT00BL44Svenska för arbetslivet, del 1 (skolgångsspråket svenska)3
LT00BL45Svenska för arbetslivet, del 2 (skolgångsspråket svenska)3
LT2021V-1006Tutkimus ja menetelmät11
TLA0906Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimusx3
TLA0907Tutkimuksen toteutus ja raportointix3
TLTP0901Hankeharjoitusx5
 
LT2021V-1007SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT30
LT2021V-1012Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehto20
LT2021V-1013International Marketing5
TLS2104Planning International Marketingx5
LT2021V-1014Yrityksen kansainvälinen toiminta3
TIS1503International Human Resource Managementx3
LT2021V-1015Strategic Logistics Management12
TIS1801International Supply Chain Managementx5
TIS1804Production Managementx3
TIS1504Integrated Business Processes (SAP)x4
LT2021V-1024Suuntaava valinnainen moduuli10
 
LT2021V-1025VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
LT2021V-1026HARJOITTELU30
TX00BA13Harjoittelu10
TX00BA14Harjoittelu20
 
LT2021V-1027OPINNÄYTETYÖ9
LT2021V-1028Opinnäytetyö9
TKO0101Aloitusseminaarix3
TKO0102Väliseminaarix6
TL00BL66Kypsyysnäyte