VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 1 > Digimarkkinoinnin perusteet (TL00BE44)

Digimarkkinoinnin perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BE44
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Salonen, Klaus
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001LT2021-1A3.1.2022 – 29.5.2022Klaus SalonenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3002LT2021-1C3.1.2022 – 29.5.2022Klaus SalonenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3003LT2021-1B3.1.2022 – 29.5.2022Klaus SalonenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3004LT2021-1D3.1.2022 – 29.5.2022Klaus SalonenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005LT2021V-1K3.1.2022 – 1.5.2022Klaus SalonenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Kurssi fokusoi digimarkkinoinnin perusteisiin ja siinä käytettäviin työkaluihin. Opiskelija ymmärtää kuinka yritys toteuttaa digimarkkinointia käytännössä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h
- luennot ja harjoitukset 39 h
- harjoitustyö 42 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy työmäärään.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Markkinoinnin perusteet.

Sisältö

Digimarkkinoinnin perusterminologia. Verkkosivuston suunnittelu ja hallinta markkinoinnin tarpeisiin. S-posti, SEO, SEM ja Some ilmoittelu,

Aluevaikuttavuus

Osaaminen on sovellettavissa kaikille yrityksille alueella.

Kansainvälisyys

Opiskelijat oppivat kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä. Digimarkkinointi on luonteeltaan kansainvälistä.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittamaa aineistoa, työkaluja ja luennot.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

5: osaa hyödyntää oppimansa taitoja ja työkaluja monipuolisesti
3: osaa joltain osin hyödyntää oppimansa taidot ja työkalut
1: ymmärtää oppimansa taitoja ja työkaluja

Arviointimenetelmät

Harjoitusten hyväksytty suorittaminen.


Takaisin