VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 1 > Logistiikka (TLTP2001)

Logistiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP2001
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Pommelin-Andrejeff, Leena
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003LT2021-1A, LT2021-1B3.1.2022 – 29.5.2022Leena Pommelin-AndrejeffSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3004LT2021-1C, LT2021-1D3.1.2022 – 29.5.2022Leena Pommelin-AndrejeffSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005LT2021V-1K3.1.2022 – 1.5.2022Leena Pommelin-AndrejeffSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yrityksen logististen toimintojen periaatteet, logistisen prosessin kokonaisuudessaan sekä sen toimivuuden vaikutuksen yritysten kannattavuuteen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h
- luennot ja harjoitukset 39 h
- harjoitustyö 42 h
- itsenäinen työskentely ja reflektointi 42 h

Sisältö

Logistiikan yleisperiaatteet, arvoketjuyhteistyö, materiaali-, informaatio- ja rahavirtojen ohjaaminen sekä toteuttaminen logistiikan näkökulmasta, kestävää kehitystä tukevaa ekologistiikkaa.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

Hokkanen S., Karhunen J., Luukkainen, M. 2011. Johdatus logistiseen ajatteluun.

Sakki, Jouni 2009. Tilaus-toimitusketjun hallinta. B2B - Vähemmällä enemmän.

Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, yhteistoiminnallinen opiskelu, oppimistehtävä

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä sekä menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat

1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Tentti ja oppimitehtävän ja harjoitusten hyväksyttävä suorittaminen


Takaisin