VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 1 > Talousmatematiikka (TLTP2002)

Talousmatematiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP2002
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Siegfrids, Kerstin
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005LT2021-1A3.1.2022 – 29.5.2022Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3006LT2021-1B3.1.2022 – 29.5.2022Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3007LT2021-1C3.1.2022 – 29.5.2022Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3008LT2021-1D3.1.2022 – 29.5.2022Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3009LT2021V-1K3.1.2022 – 1.5.2022Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee funkiot ja yhtälöt sekää osaa käyttää ja mallintaa taloustieteen ongelmia niiden avulla.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81h, josta lähiopetusta 33 h ja itsenäistä työskentelyä 48 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Prosenttilaskelmat, ALV, kate laskelmat, valuutat, indeksit, funktiot, yhtälöt.

Aluevaikuttavuus

Käytännön esimerkit kurssilla valitaan siten, että alueen yritysten erityispiirteet tulevat huomioitua.

Kansainvälisyys

Esimerkeissä vertaillaan eroja talouden suureiden laskentakäyttännöissä valtioiden välillä.

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Arviointikriteerit

5: Osaa käyttää talousmatematiikan keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Osaa kirjoittaa rajatulle kohderyhmälle talousmatematiikan teorioista, käsitteistä ja menetelmistä sekä keskustella rajatun kohderyhmän kanssa talousmatematiikan asioista ja ilmiöistä.
3: Osaa käyttää talousmatematiikan keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää talousmatematiikan menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Osaa keskustella rajatun kohderyhmän kanssa talousmatematiikan keskeisimmistä asioista sekä tuottaa kirjallista ja suullista talousmatematiikan perustietoa.
1: Tunnistaa ja ymmärtää talousmatematiikan keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Osaa dokumentoida talousmatematiikan keskeisiä ilmiöitä ja kommunikoida talousmatematiikan keskeisistä asioista.

Arviointimenetelmät

Tentti 100 %. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin