VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 1 > Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen (TL00BE43)

Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BE43
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Liedes, Pia
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001LT2021-1A3.1.2022 – 29.5.2022Pia LiedesSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3002LT2021-1C3.1.2022 – 29.5.2022Pia LiedesSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3004LT2021-1B3.1.2022 – 29.5.2022Pia LiedesSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005LT2021-1D3.1.2022 – 29.5.2022Henrik NiemeläSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3006LT2021V-1K23.8.2021 – 19.12.2021Pia LiedesSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tuottamaan sisällöltään, muodoltaan, tyyliltään ja kieleltään tarkoituksenmukaisia työelämän dokumentteja. Opiskelija sisäistää tavoitteellisen viestinnän merkityksen. Hän osallistuu keskusteluun, argumentoi sekä antaa ja vastaanottaa palautetta. Opiskelija noudattaa VAMKin kirjoitusohjeita sekä hyödyntää nykyaikaisia kielenhuollon välineitä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 108 h.
- työjärjestyksessä 40 h.
- itsenäistä opiskelua 68 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaatimuksia.

Sisältö

Yhteisöviestinnän tehtävät ja kanavat, korkeakouluopiskelijan esiintymis- ja tekstitaidot, tekstianalyysi.

Aluevaikuttavuus

Kehitetään viestintätaitoja alueen yritykset huomioon ottaen.

Kansainvälisyys

Kulttuurienvälinen viestintä.

Opiskelumateriaali

Kortetjärvi-Nurmi,S. & Murtola, K. 2016. Areena. Yritysviestinnän käsikirja. Edita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetus, ryhmätyöt, verkkotehtävät, presentaatioharjoitukset.

Arviointikriteerit

5=Tuottaa laadukkaita työelämän tekstilajeja ja tekee tyylivalintoja tilanteen ja kohderyhmän mukaan erinomaisella kielellä. Osaa analysoida ja käyttää argumentointikeinoja monipuolisesti. Pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän vuorovaikutustilanteissa. Pystyy arvioimaan omaa ja muiden viestintäosaamista.
3=Tuottaa työelämän tekstilajeja ja tekee tyylivalintoja tilanteen ja kohderyhmän mukaan. Osaa analysoida ja käyttää argumentointikeinoja. Pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän vuorovaikutustilanteissa.
1=Tuottaa työelämän tekstilajeja. Pystyy nimeämään argumentointikeinoja sekä toimimaan työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Arviointimenetelmät

Aktiivisuus ja presentaatiot, suoritetut kirjalliset tehtävät, tentti. Numeerinen.


Takaisin