VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 1 > Työvälineohjelmat (TLP0405)

Työvälineohjelmat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0405
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Wahlman, Erik
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005LT2021-1A23.8.2021 – 19.12.2021Erik WahlmanSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3006LT2021-1B23.8.2021 – 19.12.2021Erik WahlmanSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3007LT2021-1C23.8.2021 – 19.12.2021Erik WahlmanSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3008LT2021-1D23.8.2021 – 19.12.2021Erik WahlmanSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3009LT2021V-1K23.8.2021 – 19.12.2021Erik WahlmanSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään työvälineohjelmia oman alansa tehtäviin. Opiskelija oppii käyttämään MS Office Word-, PowerPoint- ja Excel-ohjelmaa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 108 h työjärjestyksessä olevaa opiskelua ja itsenäistä opiskelua.
Oman oppimisen arviointi

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

esitietoja ei tarvita

Sisältö

Opintojakso sisältää tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja esitysgrafiikkaa.

Tekstinkäsittelyn (MS Word) opetuksessa painotetaan monisivuisten asiakirjojen tekniikoita, kuten automaattisia luetteloita ja numerointeja.

Esitysgrafiikan (MS PowerPoint) opetuksessa painotetaan dian perustyylin ja sisällön muokkaamista sekä esitysmallien laatimista. Lisäksi tutustutaan piirtotyökaluihin ja animaatioihin.

Taulukkolaskennan (Excel) opetuksessa painotetaan kaavojen laatimista, soluviittauksia ja funktioita sekä laskenta-arkkeja ja kaavioita.

Kansainvälisyys

Englanninkieliset manuaalit

Opiskelumateriaali

verkkomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

luennot, harjoitukset ja koe

Arviointikriteerit

5 = Opiskelija osaa käyttää työvälineohjelmien ominaisuuksia erinomaisesti ja osaa ratkaista niihin liittyvät ongelmatilanteet.

3 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien peruskäytön ja tavallisten ongelmatilanteiden ratkaisemisen.

1 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien peruskäytön.

Arviointimenetelmät

harjoitukset ja kokeet


Takaisin