VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 1 > Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet (TLA0104)

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0104
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003LT2021-1A, LT2021-1B3.1.2022 – 1.5.2022Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3004LT2021-1C, LT2021-1D3.1.2022 – 1.5.2022Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005LT2021V-1K3.1.2022 – 1.5.2022Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisen sopimusoikeuden perusasiat sekä yleisen velvoiteoikeuden perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäätä 81 tuntia, josta luennot ja harjoitukset 27 h, itsenäinen työskentely 54 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei pakollisia esitietoja.

Sisältö

Sopimusoikeudessa: sopimuksen tekeminen, sopimusosapuolten oikeustoimikelpoisuus, sopimusvapauden periaate ja sopimuspakko, sopimusosapuolten velvollisuudet ja sopimuksen velvoittavuus, oikeustoimen pätemättömyys.
Velvoiteoikeudessa: velkasuhde ja velvoitteiden syntyminen, velallisten keskinäinen vastuu, velan vakuudet, korko, velkasuhteen päättyminen.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa sekä toisaalta kykenee toimimaan alueen viranomaisten- ja oikeuslaitosten palveluksessa oikeudellista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Ajantasainen lainsäädäntö
- Saarnilehto Ari: Sopimusoikeuden perusteet (uusin painos)
- Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto, Marjo Valtonen: Juridiikan perusteet soveltuvin osin velvoiteoikeuteen

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityöt ja esitykset, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5. Opiskelia hallitsee kiitettävästi kurssin aihealueet ja hahmottaa erinomaisesti niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.

3. Opiskelia hallitsee hyvin kurssin aihealueet sekä hahmottaa niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.

1. Opiskelia hallitsee tyydyttävästi kurssin aihealueet sekä ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.

Arviointimenetelmät

Tentit ja harjoitukset. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin