VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 4

Terveydenhoitajakoulutus (TH 2023)

Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 9.8.2023
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
TH2023-TH2021-CATEGORY-1000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
 
TH2023-1008Terveydenhoitajatyön syventävät opinnot33
TH00BE42Yleissairaanhoitajan asiantuntijuusx1
STHA1201Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyöx4
STHA1101Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyöx4
STHA1102Lapsen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyöx5
STHA1103Työterveyshuoltox4
STHA1106Ikääntyneen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyöx2
TH00BE39Seksuaalikasvatusx2
TH00BE37Monialainen perhekeskeinen työ sosiaali- ja terveysalallax3
TH00BE38Mielenterveyden tukeminen terveydenhoitajan työssäx3
STHA1203Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö, Kehittämistehtäväx5
 
TH2023-1009Harjoittelu27
STHH0005Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelux8
STHH0006Lapsen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyön harjoittelux13
STHH0007Työterveyshuollon harjoittelux6