VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 4 > Ikääntyneen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö (STHA1106)

Ikääntyneen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: STHA1106
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija arvioi ikääntyvän ja hänen perheen terveydenhoidon tuen tarvetta. Opiskelija ohjaa ikääntyvää ja hänen perhettään heidän terveyden ja hyvinvoinnin eri näkökulmista. Opiskelija käyttää ja arvioi näyttöön perustuvaa tietoa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 22 h
- mistä itsenäistä opiskelua 32 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatilliset perusopinnot

Sisältö

Ikääntyvän ja hänen perheensä terveyden edistämisen eri näkökulmat ja terveydenhoidon tuki. Liikunta, Ravitsemus, päihteet ja uni sekä yhteisöllisyys ikääntyvän asiakkaan ohjauksessa. Terveysteknologia.

Opiskelumateriaali

Opettajan määrittelemä opiskelumateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento, harjoitukset, oppimiskeskustelut, verkotettu opetus

Arviointikriteerit

Taso 5
opiskelija osaa
- itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti arvioida ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoidon tuen tarvetta
- ohjata ikääntyvää ja hänen perhettään terveyden ja hyvinvoinnin eri näkökulmista
- etsiä, käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen sitä ikääntyvän ja hänen perheensä terveyden edistämisessä

Taso 3
opiskelija osaa
- itsenäisesti arvioida ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoidon tuen tarvetta
- tunnistaa ikääntyvän ja hänen perheensä ohjauksen tarpeen ja käyttää erilaisia menetelmiä ohjaamisessa.
- perustellusti etsiä ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa ikääntyvän ja hänen perheensä terveyden edistämiseksi

Taso 1
opiskelija osaa
- ohjatusti arvioida ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoidon tuen tarvetta
- ohjatusti tunnistaa ikääntyvän ja hänen perheensä ohjauksen tarpeen ja käyttää erilaisia menetelmiä ohjaamisessa.
- etsiä ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa ikääntyvän ja hänen perheensä terveyden edistämisessä

Arviointimenetelmät

tehtävä, seminaari, arviointi ( 0-5)
Opintojakson palautteen antaminen Spark-ohjelmalla


Takaisin