VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 4 > Yleissairaanhoitajan asiantuntijuus (TH00BE42)

Yleissairaanhoitajan asiantuntijuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TH00BE42
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Autio, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 27 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

180 op ammatillisia perusopintoja.

Sisältö

Sairaanhoitajan (180 op) osaaminen: 1. Ammatillisuus ja eettisyys, 2. Asiakaslähtöisyys, 3. Kommunikointi ja moniammatillisuus, 4. Terveyden edistäminen, 5. Johtaminen ja työntekijyysosaaminen, 6. Informaatioteknologia ja kirjaaminen, 7. Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, 8. Kliininen hoitotyö, 9. Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko, 10. Yrittäjyys ja kehittäminen, 11. Laadun varmistus, 12. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja 13. Potilas- ja asiakasturvallisuus.

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty suoritus. Teoriakoe 65 % ja lääkelaskukoe 100 %.

Arviointimenetelmät

Yleis SH-tasokoe (180 op) hyväksytty/hylätty.


Takaisin