VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 3

Terveydenhoitajakoulutus (TH 2023)

Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 9.8.2023
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
TH2023-TH2021-CATEGORY-1000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
 
TH2023-1001Kieli- ja viestintäosaaminen1
SH00BC92Hoitotyön ruotsi IIIx1
 
TH2023-1004Perheen hoitotyö ja terveyden edistäminen15
SH00BC31Seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä naisen hoitotyöx4
SH00BC32Lasten ja nuorten terveys ja hoitotyöx4
SH00BC33Terveysosaaminen vastaanottotyössäx4
SH00BC34Ikääntyneen terveyden edistäminen ja hoitotyöx3
 
TH2023-1005Hoitotyön teoreettiset lähtökohdat ja hoitotyön kehittäminen7
SH00BC38Tutkimusmenetelmätx4
SH00BC40Hoitotyön johtaminen ja kehittäminenx3
 
TH2023-1006Kliininen hoitotyö3
SH00BC46Palliatiivinen hoitotyöx3
 
TH2023-1007Opinnäytetyö6
OP00BO49AMK-opinnäytetyö, päätösvaihexx6
 
TH2023-1009Harjoittelu24
SH00BD09Hoitotyön harjoittelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaympäristössä IIx10
SH00BD10Hoitotyön harjoittelu lasten hoitotyön ja avoterveydenhuollon toimintaympäristöissäx7
TH00BE67Kotihoidon ja terveyden edistämisen harjoittelux7