VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 2

Terveydenhoitajakoulutus (TH 2023)

Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 9.8.2023
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
TH2023-TH2021-CATEGORY-1000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
 
TH2023-1001Kieli- ja viestintäosaaminen5
SH00BC89Hoitotyön englantix3
SH00BC91Hoitotyön ruotsi IIx2
 
TH2023-1003Työ- ja asiakas / potilasturvallisuus4
SH00BC30Lääkehoito-osaamisen syventäminenx4
 
TH2023-1005Hoitotyön teoreettiset lähtökohdat ja hoitotyön kehittäminen3
SH00BC37Tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohdatx3
 
TH2023-1006Kliininen hoitotyö21
SH00BC43Sisätautien ja syöpätautien hoitotyöx6
SH00BC44Mielenterveys- ja päihdehoitotyö sekä väkivaltatyöx6
SH00BC45Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyöx6
SH00BC47Working with Clients with Disabilitesx3
 
TH2023-1007Opinnäytetyö9
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitusx3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutusxx6
 
TH2023-1009Harjoittelu20
SH00BD07Hoitotyön harjoittelu mielenterveys- ja päihdehoitotyön toimintaympäristöissäx10
SH00BD08Hoitotyön harjoittelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaympäristössä Ix10
 
TH2023-1010Vapaasti valittavat opinnotx2