VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 2 > Sisätautien ja syöpätautien hoitotyö (SH00BC43)

Sisätautien ja syöpätautien hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC43
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Joensuu, Miia
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3015TH2023-2A1.1.2025 – 31.3.2025Miia JoensuuSuomi 
3016SH2023-2B1.8.2024 – 31.10.2024Miia JoensuuSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3017SH2023-2A1.1.2025 – 28.2.2025Virpi VälimaaSuomi 
3018SH2023-12CK17.2.2025 – 31.5.2025Miia JoensuuSuomi 

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sisätauteja ja syöpätauteja sairastavan potilaan hoidon ja tuen tarpeen. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä. Opiskelija harjaantuu potilaan ohjaamisessa terveyttä edistäen.

Opiskelijan työmäärä

162 h (lääketieteen verkko-opinnot 1 op, hoitotyön opinnot 5 op (lähiopetusta 55 h, josta harjoitustunteja 14 h, teoriaopetusta 41 h, itsenäistä opiskelua 80 h)

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lääkehoidon perusosaaminen, hoitotyön kliininen perusosaaminen

Sisältö

Sisätautien verkko-opinnot
Keskeisten sisätautien ja syöpätautien hoitotyö
Keuhkosairauksia sairastava potilas: hengitysvajaus, astma, COPD, pneumonia, keuhkoembolia
Umpieritysjärjestelmän sairauksia sairastava potilas: diabes tyyppi 1 ja 2
Tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastava potilas: nivelreumapotilas
Eritysjärjestelmän sairauksia sairastava potilas: munuaisten vajaatoiminta
Sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastava potilas: kohonnutta verenpainetautia sairastava potilas, sepelvaltiomotautipotilas, sydämen vajaatoimintapotilas, eteisvärinäpotilas, syvä laskimotukos
Neurologinen potilas: aivoinfarkti ja TIA-potilas, tajunnan häiriötä sairastava potilas (ei elvytykseen liittyvää asiaa) epilepsiapotilas, Parkinson potilas, hermoston infektioita sairastava potilas
Ruoansulatusjärjestelmän sairauksia sairastava potilas: maksakirroosi, haimatulehdus,
Syöpää sairastava potilas: eturauhasyöpä, paksu- ja peräsuolisyöpä, keuhkosyöpä

Opiskelumateriaali

Ahonen, O. ym. 2019 tai uudempi painos, Kliininen hoitotyö. SanomaPro
Aiheisiin liittyvät Käypä hoito-suositukset
Hoitotyön tutkimussäätiö: Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajaatoimintapotilaan hoitotyössä, Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon sisällöt - hoitosuosituskokonaisuus, Potilaan ohjaus laboratorionäytteenottoon hoitosuositus

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opinnot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 5.
Opiskelija osaa
soveltaa itsenäisesti hoitotyön menetelmiä potilaan hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Taso 3.
Opiskelija ymmärtää
hoitotyön menetelmien käyttämisen potilaan hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Taso1.
Opiskelija tietää
hoitotyön menetelmistä potilaan hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Arviointimenetelmät

Lähiopetukseen osallistuminen, harjoitustunteihin osallistuminen 100 %, verkko-opintojen suorittaminen hyväksytysti, koe (numerinen arviointi 0-5)
Opiskelijan antama Spark-palaute.


Takaisin