VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sisätautien ja syöpätautien hoitotyö (SH00BC43) > 2023-2024

Sisätautien ja syöpätautien hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC43
OPS: SH 2021K / 2021VK / 2022 / 2022K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023 / 2023-2024 / 2024)
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Joensuu, Miia
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3010SH2022-2B8.1.2024 – 31.5.2024Virpi VälimaaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3011SH2022-2A1.8.2023 – 31.12.2023Miia JoensuuSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3012SH2021V-23K1.8.2023 – 31.12.2023Virpi VälimaaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3013SH2022-12CK1.1.2024 – 7.4.2024Miia JoensuuSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3014SH2022-12DK8.4.2024 – 31.5.2024Virpi VälimaaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sisätauteja ja syöpätauteja sairastavan potilaan hoidon ja tuen tarpeen. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä. Opiskelija harjaantuu potilaan ohjaamisessa terveyttä edistäen.

Opiskelijan työmäärä

162 h (lääketieteen verkko-opinnot 1 op, hoitotyön opinnot 5 op (lähiopetusta 55 h, josta harjoitustunteja 14 h, teoriaopetusta 41 h, itsenäistä opiskelua 80 h)

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lääkehoidon perusosaaminen, hoitotyön kliininen perusosaaminen

Sisältö

Sisätautien verkko-opinnot
Keskeisten sisätautien ja syöpätautien hoitotyö
Keuhkosairauksia sairastava potilas: hengitysvajaus, astma, COPD, pneumonia, keuhkoembolia
Umpieritysjärjestelmän sairauksia sairastava potilas: diabes tyyppi 1 ja 2
Tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastava potilas: nivelreumapotilas
Eritysjärjestelmän sairauksia sairastava potilas: munuaisten vajaatoiminta
Sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastava potilas: kohonnutta verenpainetautia sairastava potilas, sepelvaltiomotautipotilas, sydämen vajaatoimintapotilas, eteisvärinäpotilas, syvä laskimotukos
Neurologinen potilas: aivoinfarkti ja TIA-potilas, tajunnan häiriötä sairastava potilas (ei elvytykseen liittyvää asiaa) epilepsiapotilas, Parkinson potilas, hermoston infektioita sairastava potilas
Ruoansulatusjärjestelmän sairauksia sairastava potilas: maksakirroosi, haimatulehdus,
Syöpää sairastava potilas: eturauhasyöpä, paksu- ja peräsuolisyöpä, keuhkosyöpä

Opiskelumateriaali

Ahonen, O. ym. 2019 tai uudempi painos, Kliininen hoitotyö. SanomaPro
Aiheisiin liittyvät Käypä hoito-suositukset
Hoitotyön tutkimussäätiö: Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajaatoimintapotilaan hoitotyössä, Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon sisällöt - hoitosuosituskokonaisuus, Potilaan ohjaus laboratorionäytteenottoon hoitosuositus

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opinnot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 5.
Opiskelija osaa
soveltaa itsenäisesti hoitotyön menetelmiä potilaan hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Taso 3.
Opiskelija ymmärtää
hoitotyön menetelmien käyttämisen potilaan hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Taso1.
Opiskelija tietää
hoitotyön menetelmistä potilaan hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Arviointimenetelmät

Lähiopetukseen osallistuminen, harjoitustunteihin osallistuminen 100 %, verkko-opintojen suorittaminen hyväksytysti, koe (numerinen arviointi 0-5)
Opiskelijan antama Spark-palaute.


Takaisin