VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 1

Terveydenhoitajakoulutus (TH 2023)

Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 9.8.2023
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
TH2023-TH2021-CATEGORY-1000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
 
TH2023-1001Kieli- ja viestintäosaaminen8
SH00BC90Hoitotyön ruotsi Ix2
SH00BC93Sosiaali- ja terveysalan viestintäx3
SH00BC94Ohjaus ja omahoidon tukeminenx3
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsixx
XXP0000Suullinen virkamiesruotsixx
 
TH2023-1002Ammatillisuuden kehittyminen8
SH00BC25Orientoituminen korkeakouluopiskeluunx2
SH00BC26Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmätx3
SH00BC27Client Service Competency and Cultural Diversityx3
 
TH2023-1003Työ- ja asiakas / potilasturvallisuus9
SH00BC28Työ- ja potilasturvallisuuden edistäminenx5
SH00BC29Lääkehoidon perusosaaminenx4
 
TH2023-1004Perheen hoitotyö ja terveyden edistäminen3
SH00BC35Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenx3
 
TH2023-1005Hoitotyön teoreettiset lähtökohdat ja hoitotyön kehittäminen7
SH00BC36Hoitotiede, hoitotyön etiikka ja näyttöön perustuva toimintax4
SH00BC39Basics of Welfare Technologyx3
 
TH2023-1006Kliininen hoitotyö11
SH00BC48Anatomia ja fysiologia sekä patologiax5
SH00BC42Hoitotyön kliininen perusosaaminenx6
 
TH2023-1009Harjoittelu14
SH00BD05Vuorovaikutusosaamisen harjoittelux4
SH00BD06Hoitotyöhön perehtyminen erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissäx10