VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 1 > Hoitotyöhön perehtyminen erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä (SH00BD06)

Hoitotyöhön perehtyminen erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD06
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Huusko, Taina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3010TH2023-1A8.1.2024 – 31.7.2024Johanna LatvalaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3011SH2023-1A8.1.2024 – 31.7.2024Kirsi LehtolaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3012SH2023-1B6.9.2023 – 31.7.2024Taina HuuskoSuomi5.9.2023 – 5.9.2023
3013SH2022-12CK1.8.2023 – 31.12.2023Anu YlikahriSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3014SH2022-12DK1.8.2023 – 31.12.2023Katja KetolaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3017 22.1.2024 – 31.7.2024Ritva AlaniemiSuomi 

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- toimii vuorovaikutussuhteessa potilaan, omaisten ja työyhteisön kanssa
- tunnistaa potilaan voimavarat, toimintakyvyn ja hoitotyön tarpeet sekä hoitotyön kokonaisvaltaisuuden
- käyttää hoitotyössä tarvittavia auttamismenetelmiä, suorittaa hoitotoimenpiteitä ja toimii aseptisesti sekä eettisesti
- osallistuu lääkehoitoon
- raportoi suullisesti ja kirjallisesti hoitotyössä tekemistään havainnoista sekä perustelee toimintansa
- työskentelee ergonomisesti
- huomioi potilas- ja paloturvallisuuden

Opiskelijan työmäärä

- 7 viikkoa, yhteensä 270 h
- sisältyy alkuinfo ja palaute

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Hoitotyön kliininen perusosaaminen
Lääkehoidon perusosaamisen harjoitustunnit
Vuorovaikutusosaamisen harjoittelu

Sisältö

Kliinisen perusosaamisen harjoittelu

Aluevaikuttavuus

Käytännön harjoittelu alueen hoitolaitoksissa ja myöhemmin työntekijänä.

Kansainvälisyys

Mahdollisuus myöhemmin kansainväliseen vaihtoon.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu käytännön harjoittelu perusterveydenhuollon hoivaosastolla, palveluasumisyksikössä tai seniorikodissa 7 viikkoa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty:
Opiskelija osaa
- toimia vuorovaikutussuhteessa potilaan, omaisten ja työyhteisön kanssa
- suorittaa itsenäisesti joitakin hoitotoimenpiteitä ja käyttää hoitotyön auttamismenetelmiä
- toteuttaa ohjattuna lääkehoitoa
- toimia aseptisesti, eettisesti ja ergonomisesti huomioiden turvallisuuden
- raportoida ja arvioida omaa toimintaansa
Hylätty:
- toimii harjoittelussa epäammatillisesti
- ei noudata työyhteisön sääntöjä

Arviointimenetelmät

Harjoittelun hyväksytty suoritus.

Harjoittelu

Käytännön harjoittelu perusterveydenhuollon hoivaosastolla, palveluasumisyksikössä tai seniorikodissa.


Takaisin