VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 2

Sähkötekniikan koulutus (ST 2018)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2018
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT57
IST4000Rakennussähköistys14
IST4002Sähkötekniikan kemiax2
IST4004Virtapiirien laskentamenetelmätx5
IST4006Sähköasennuksetx5
IST4007Rakennussähköistysprojektix2
IST5000Automaatio10
IST5001Differentiaaliyhtälöt ja sarjatx2
IST5002Mittaustekniikan fysikaaliset perusteetx3
IST5004Ohjelmoitavat logiikatx5
IST6000Sähkönjakelu12
IST6002Tekniikan englannin kirjallinen viestintäx3
IST6003Sähkölaitoksetxx3
IST6004Sähköverkotx3
IST6007Sähkönjakelutekniikan projektix3
IST7000Sähkökäytöt21
IST7001Mekaniikka 2x2
IST7002Tekniikan englannin suullinen viestintäx2
IST7003Muutosilmiötx2
IST7004Taajuusanalyysix2
IST7005Tehoelektroniikkax5
IST7006Sähkökoneetx5
IST7007Sähkönkäyttötekniikan projektix3
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT10
ISTS3000Projektiopinnot10
 
IXXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö