VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 2 > Ohjelmoitavat logiikat (IST5004)

Ohjelmoitavat logiikat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST5004
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Tuovinen, Olli
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3I-ST-2N, YHT-VY-22.9.2019 – 25.10.2019Olli Tuovinen, Ville ManninenSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
4I-ST-2V21.10.2019 – 16.5.2020Juha NieminenSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää erilaisten toimilaitteiden toiminta- ja ohjausperiaatteet sekä niiden liitännän automaatiojärjestelmään. Opiskelija tuntee säätötekniikan perusteet. Opiskelija hallitsee nykyaikaisten automaatiojärjestelmien rakenteet ja tiedonsiirron perusteet. Opiskelija ymmärtää ohjelmoitavien logiikoiden toimintaperiaatteet ja osaa suunnitella sovellusohjelmia pienten prosessien ohjaukseen. Opiskelija osaa tulkita automaatiosuunnittelun dokumentteja. Opiskelija ymmärtää mittaustekniikan perusteet, osaa valita mittalaitteita (instrumentteja) sekä hallitsee niiden asennustavat.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 70 h.

Sisältö

Sähkö- ja voimakoneiden pyörimisnopeuden mittaus. Sähköiset, pneumaattiset ja hydrauliset toimilaitteet sekä niiden ohjauspiirit. Pumppu- ja puhallinkäytöt sekä niiden ohjauspiirit. PID-säädön perusteet. Automaatiojärjestelmien komponentit ja niiden tehtävät sekä tiedonsiirron periaatteet eri osien välillä. Logiikkaohjelmointi käyttäen IEC61131-standardin mukaista lohko-ohjelmointikieltä. PI- ja toimintakaavioiden merkinnät. Paine-, virtaus-, lämpötila- ja pintamittausten toimintaperiaatteet, valintakriteerit ja asennustavat. Laboratorio-harjoituksissa perehdytään instrumenttien ja toimilaitteiden liittämiseen ohjaavaan järjestelmään sekä laaditaan sovellusohjelmia osaprosessien hallintaan.

Opiskelumateriaali

Opetusmonisteet, laboratoriotyöohjeet, harjoitustyöohjeet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, PC-harjoitukset ja laboraatiot.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opittuja asioita eri asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson asioita
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset, laboraatiot.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin