VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Electrical Engineering (ST) > 2018 > Year 2 > Programmable Logic Controllers (IST5004)

Programmable Logic Controllers

Structure Type: Study unit
Code: IST5004
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: ST 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 2 (2019-2020)
Semester: Autumn
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Tuovinen, Olli
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2019-2020

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3I-ST-2N, YHT-VY-22019-09-02 – 2019-10-25Olli Tuovinen, Ville ManninenFinnish2019-08-19 – 2019-09-09
4I-ST-2V2019-10-21 – 2020-05-16Juha NieminenFinnish2019-08-19 – 2019-09-09

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2021-2022.

Learning Outcomes

Opiskelija ymmärtää erilaisten toimilaitteiden toiminta- ja ohjausperiaatteet sekä niiden liitännän automaatiojärjestelmään. Opiskelija tuntee säätötekniikan perusteet. Opiskelija hallitsee nykyaikaisten automaatiojärjestelmien rakenteet ja tiedonsiirron perusteet. Opiskelija ymmärtää ohjelmoitavien logiikoiden toimintaperiaatteet ja osaa suunnitella sovellusohjelmia pienten prosessien ohjaukseen. Opiskelija osaa tulkita automaatiosuunnittelun dokumentteja. Opiskelija ymmärtää mittaustekniikan perusteet, osaa valita mittalaitteita (instrumentteja) sekä hallitsee niiden asennustavat.

Student's Workload

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 70 h.

Contents

Sähkö- ja voimakoneiden pyörimisnopeuden mittaus. Sähköiset, pneumaattiset ja hydrauliset toimilaitteet sekä niiden ohjauspiirit. Pumppu- ja puhallinkäytöt sekä niiden ohjauspiirit. PID-säädön perusteet. Automaatiojärjestelmien komponentit ja niiden tehtävät sekä tiedonsiirron periaatteet eri osien välillä. Logiikkaohjelmointi käyttäen IEC61131-standardin mukaista lohko-ohjelmointikieltä. PI- ja toimintakaavioiden merkinnät. Paine-, virtaus-, lämpötila- ja pintamittausten toimintaperiaatteet, valintakriteerit ja asennustavat. Laboratorio-harjoituksissa perehdytään instrumenttien ja toimilaitteiden liittämiseen ohjaavaan järjestelmään sekä laaditaan sovellusohjelmia osaprosessien hallintaan.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Opetusmonisteet, laboratoriotyöohjeet, harjoitustyöohjeet.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot, PC-harjoitukset ja laboraatiot.

Assessment Criteria

5: osaa yhdistää opittuja asioita eri asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson asioita
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson asioita

Assessment Methods

Tentti, harjoitukset, laboraatiot.

Further Information

Vastuuorganisaatio: VAMK


Back