VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Automaatio (IST5000)

Automaatio

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IST5000
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Tuovinen, Olli
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa perusvalmiudet ohjattavan, toiminnoiltaan rajoitetun kohteen ominaisuuksien ja tilan selvittämiseen, osaa valita ohjattavan/säädettävän toiminnon toteutukseen soveltuvat laitteet sekä osaa ohjelmoida yksinkertaisen kohteen ohjaamisessa vaadittavat toiminnot. Hän osaa testata ohjelman toiminnon simuloimalla. Samalla opiskelija kehittää yhteistyövalmiuksiaan sekä parantaa valmiuksiaan alan englanninkielisessä kommunikoinnissa.


Takaisin