VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Sähkönjakelu (IST6000)

Sähkönjakelu

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IST6000
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 19 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sähkölaitosten komponenttien toimintaperiaatteet ja valintamenettelyssä huomioitavat asiat. Opiskelijalla on käsitys sähköverkkojen laskennasta, niiden rakenneperiaatteista ja vikatilanteiden hallinnasta.
Opiskelija hahmottaa energiantuotannon fysikaaliset perusteet ja voimalaitosten perusprosessit. Opiskelija tuntee sähköturvallisuuden asettamat vaatimukset sähkölaitteistoille. Opiskelija muodostaa käsityksen simuloinnin käyttömahdollisuudesta sähköjärjestelmien tarkastelussa.

Sisältö

Juonteeseen kuuluvat seuraavat opintojaksot: Energiatekniikan perusteet, Tekniikan englannin kirjallinen viestintä, Sähkölaitokset, Sähköverkot, Sähköturvallisuustutkinto (S1), Sähköjärjestelmien simulointi ja Sähkönjakelutekniikan projekti

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Juonteen opintojaksojen oppitunneilla käsitellään sähköverkkojen komponentteja ja kytkinlaitosrakenteita sekä sähköverkkojen laskentamenetelmiä ja perusominaisuuksia. Sähköenergian tuotantotekniikan fysikaaliset perusteet sekä sähköturvallisuustutkinnon suorittamiseen vaadittava osaaminen käsitellään opintokokonaisuudessa. Sähköjärjestelmien toimintaa mallinnetaan simulointiohjelmilla. Opintojaksoissa on laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Opintojaksoilla suoritetaan itsenäisesti harjoitustehtäviä ja laboratoriossa tehdään kokeellisia mittauksia ryhmätyönä.Opintojaksoissa hankittuja tietoja sovelletaan sähkönjakelutekniikan projektissa, jonka raportti laaditaan englannin kielellä.


Takaisin