VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Sähkökäytöt (IST7000)

Sähkökäytöt

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IST7000
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 21 op
Vastuuopettaja: Jokinen, Kari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa perustiedot sähkömoottoreista ja niiden kytkennästä sähköverkkoon ja ohjauksesta erilaisilla suuntaajilla, kuten taajuusmuuttajalla. Opiskelija perehtyy pyörivän liikkeen mekaniikkaa ja pystyy mitoittamaan moottorit tavanomaisimpiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija ymmärtää suuntaajakäyttöjen virran ja jännitteen muutosilmiöt ja yliaallot. Opiskelija perehtyy projektityöskentelyn periaatteisiin ja osaa laatia tasokkaan raportin.

Sisältö

Pyörivän liikkeen mekaniikka ja siihen liittyvät käsitteet. Sähkömoottorityypit ja niiden ominaisuudet. Virran ja jännitteen käyttäytyminen muutostilanteissa ja yliaaltokäsite. Suuntaajien perusteet ja niiden verkkovaikutukset.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin