VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 2 > Virtapiirien laskentamenetelmät (IST4004)

Virtapiirien laskentamenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST4004
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
2I-ST-2N, YHT-VY-231.8.2018 – 31.8.2020Kari Jokinen, Timo RinneSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
3I-ST-2N, YHT-VY-22.9.2019 – 31.5.2020Juha Nieminen, Kari Jokinen, Vesa VerkkonenSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee vaihtovirtapiirien osoitinlaskennan, osaa soveltaa sitä käytännön piireihin ja valita kuhunkin sovellutukseen parhaan ratkaisumenetelmän, osaa käyttää laskennassa hyväkseen PC-laskentaohjelmia.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 140 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 70.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IST2004 Tasavirtapiirit
IST3002 vaihtovirtapiirit
IST2003 Sähkö ja magnetismi 1

Sisältö

Resistanssi, induktanssi ja kapasitanssi AC-piirin osana; virrat, jännitteet, tehot ja energiat ajan funktiona; osoitinlaskenta ja sen soveltaminen piireihin; tehot vaihtosähköpiireissä; sarja- ja rinnakkaisresonanssipiirit ja niiden sovellukset: laatukerroin ja kaistanleveys; matriisiyhtälöiden käyttö silmukka- ja solmupistemenetelmässä; superpositiomenetelmä ja Theveninin sekä Nortonin menetelmä; kahden navan ja neljän navan piirit; perussuodattimet; ohjatut lähteet virtapiirissä; desibeli; symmetrinen kolmivaihejärjestelmä.

Opiskelumateriaali

Vesa Verkkonen, opintomoniste Teoreettinen sähkötekniikka 2, Virtapiirien laskentamenetelmät/Piirianalyysi,164 s.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, kotitehtävät ja pakolliset PC-harjoitukset.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti, hyväksytty PC-työskentely, kotitehtävien suorittaminen.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin