VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Projektiopinnot (ISTS3000)

Projektiopinnot

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ISTS3000
Tyyppi: Pakollinen
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Verkkonen, Vesa
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Projektijuonteen tavoitteena on saavuttaa käytännön projektissa insinöörille riittävä projektituntemus tai tiedot oman yritysidean kehittelyyn ja yrityksen perustamiseen. Projektimoduuli räätälöidään aina tapauskohtaisesti.

Sisältö

Projektimoduulin voi suorittaa:
a) Kansainvälisenä projektina, jolloin oppilas suorittaa projektin ulkomailla jonkun yhteistyöyrityksen kautta.
b) Opinnot voi suorittaa yrityksessä, mikäli oppilas osallistuu projektin toteutukseen ja siitä voidaan osoittaa rajattu osa oppilaan tekemäksi.
c) Juonteen voi suorittaa ammattikorkeakoulun Business Factory:ssä, jossa voidaan kehitellä tuote- tai yritysideaa esimerkiksi kohti oman yrityksen perustaamista.

Arviointimenetelmät

Projektit raportoidaan tapauskohtaisesti sovitulla tavalla.


Takaisin