VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 2 > Sähkönkäyttötekniikan projekti (IST7007)

Sähkönkäyttötekniikan projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST7007
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Jokinen, Kari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3I-ST-2N2.3.2020 – 24.4.2020Kari Jokinen, Marko Iskala, Sanna-Liisa KiikkalaSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii yhdistämään usean aihepiirin tietoja sähkönkäyttötekniikkaan liittyvän projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa työskennellä vastuullisena projektiryhmän jäsenenä.

Opiskelijan työmäärä

80 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähkökoneet, Tehoelektroniikka.

Sisältö

Projektissa yhdistetään juonteen eri opintojaksojen aihepiirejä laajemmaksi kokonaisuudeksi. Aihepiirinä voi olla esimerkiksi pienryhmissä suoritettava tietyn moottorikäytön laskennallinen ja kokeellinen tarkastelu. Käytön ominaisuuksia tarkastellaan ensin esimerkiksi MathCad-laskennan avulla ja todennetaan käytön toimivuus laboratoriossa. Oleellisena osana on suunnitella ja toteuttaa mittaus- ja koestuskytkennät ja laatia kokonaisuudesta raportti.

Opiskelumateriaali

Opettajan projektille laatima materiaali. Laitetoimittajien manuaalit.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu projektityöskentely.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opittuja asioita eri asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson asioita
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu projektityöskentelyn aktiivisuuteen, projektin eri vaiheiden suunnitelmien ja toteutuksen laatuun ja loppuraportin ja esityksen laatuun.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin