VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Rakennussähköistys (IST4000)

Rakennussähköistys

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IST4000
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 23 op
Vastuuopettaja: Männistö, Timo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Juonne valmentaa opiskelijaa toimimaan rakennussähköistyksen projekteissa. Opiskelija tuntee suunnittelun, asennuksen ja projektoinnin periaatteet. Opiskelija oppii käyttämään eri suunnittelutyökaluja ja osaa soveltaa niitä käytännön sähköistysprojektissa. Opiskelija osaa dokumentoida työnsä tulokset ja julkaista ne yleisesti hyväksyttävässä muodossa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltävät juonteet.

Sisältö

Juonne kostuu opintojaksoista:
• Integraalilaskenta
• Sähkötekniikan kemia
• Toisen kotimaisen kielen ruotsin opinnot
• Virtapiirien laskentamenetelmät
• Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu
• Sähköasennukset
• Rakennussähköistysprojekti

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin