VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 2 > Tekniikan englannin kirjallinen viestintä (IST6002)

Tekniikan englannin kirjallinen viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST6002
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Kiikkala, Sanna-Liisa
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
4I-ST-2N2.9.2019 – 20.12.2019Sanna-Liisa KiikkalaSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
5I-TT-3N21.10.2019 – 20.12.2019Sanna-Liisa KiikkalaSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tekniikan alan ja työelämän tekstejä ja tuntee keskeistä sanastoa, hän ymmärtää tekniikan alan ja työelämän tekstejä ja tuntee keskeistä sanastoa, minkä lisäksi osaa laatia tekniikan alan tekstejä ja dokumentteja. Opiskelija tunnistaa kielen eri rekisterit ja osaa kirjoittaa asianmukaisia tekstejä sekä pystyy keskustelemaan tekniikan alan ja työelämän eri ilmiöistä tai asioista. Tavoitetaso CEFR B2 (-C1 VY).

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta VAMKissa xx h ja yliopistolla 20 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lukion oppimäärä (VY), lukion/ammatillisen oppilaitoksen oppimäärä (VAMK).

Sisältö

Tekniikan alan tekstit ja sanasto (oma koulutusala), erilaisten (tekniikan alan) tekstien kirjoittaminen (esim. ohjeet, (laboratorio), raportit, prosessinkuvaukset, tiivistelmät).

Opiskelumateriaali

Opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kirjoitus- ja keskusteluharjoitukset, tekstiharjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää vaivatta alan tekstit ja tunnistaa piilomerkitykset, omaa laajan oman alan sanaston, ilmaisee ajatuksensa täsmällisesti, erottaa merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa ja pystyy tuottamaan sisällöllisesti yhtenäisen, yksityiskohtaisen ja tehokkaan raportin.
Arvosana 3: Opiskelija tuntee alan keskeisen sanaston ja ymmärtää pääajatukset oman eritysalansa teksteistä. Hän pystyy osallistumaan alaan liittyvään keskusteluun ja kirjoittamaan selkeän ja yksityiskohtaisen kirjoitelman.
Arvosana 1: Opiskelija tuntee alan perussanaston ja ymmärtää pääkohdat alan teksteistä. Hän pysyy mukana työhön ja alaan liittyvissä keskusteluissa ja pystyy kirjoittamaan ymmärrettävän raportin.

Arviointimenetelmät

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, tentti, ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK/VY.


Takaisin