VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > PERUS- JA AMMATTIOPINNOT (IXXP0000)

PERUS- JA AMMATTIOPINNOT

Rakennetyyppi: Tutkinnon rakenne
Koodi: IXXP0000
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 145 op
Vastuuopettaja: Prosi, Pirjo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Perus- ja ammattiopinnot muodostuvat niistä kaikille pakollisista opinnoista, joissa ei ole vielä suuntauduttu pääaineen mukaisiin opintoihin. Ne antavat opiskelijalle tärkeitä työkaluja ammatti-identiteetin rakentamiseen. Tämän lisäksi opinnot luovat pohjan suuntaavien ammattiopintojen ja opinnäytetyön suorittamiseen. Tavoitteena on, että opiskelijan taidot kehittyvät ajatellen ammatillisia kompetensseja ja työelämän yleiskompetensseja. Ammatilliset perusopinnot muodostuvat kaikille pakollisista ammatillisesti suuntautuneista opintojaksoista.

Sisältö

Opetussuunnitelman mukaiset sisällöt.


Takaisin