VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 1

Sähkötekniikan koulutus (ST 2018)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2018
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT63
IST1000Perusvalmiudet16
IST1001Johdatus tekniikan opintoihinx3
IST1002Teknillisen matematiikan perusteetx3
IST1003Mekaniikka 1x2
IST1004Tekniikan viestintä 1x3
IST1005Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuusx2
IST1006Sähköenergiajärjestelmien perusteetx3
IST2000Elektroniikka ja tasasähkö16
IST2001Matemaattisten ohjelmistojen perusteetx3
IST2002Lineaarialgebra 1x2
IST2004Tasavirtapiiritx2
IST3004Sähköalan piirustuksetx3
IST2005Sähkömittaustekniikka, tasasähköx2
IST2006Elektroniikan perusteetx2
IST2007Mittaustekniikan projektix2
IST3000Vaihtosähkö ja magnetismi17
IST3001Differentiaalilaskentax2
IST2003Sähkö ja magnetismix3
IST3002Vaihtovirtapiiritxx3
IST3003Sähkömittaustekniikka, vaihtosähköx3
IST3005Projektitoimintax3
IST3006Moottorikäynnistimen toteutus -projektix3
IST4000Rakennussähköistys9
IST4001Integraalilaskentax2
IST4003Toinen kotimainen kieli ruotsix5
IST4005Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelux2
IST5000Automaatio5
IST5003Ohjelmoinnin perusteetx5
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT10
ISTS3000Projektiopinnot10
 
IXXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö