VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Perusvalmiudet (IST1000)

Perusvalmiudet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IST1000
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 16 op
Vastuuopettaja: Männistö, Timo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun toimintoihin, oppimisympäristöön ja -yhteisöön sekä oman alan ammattikuvaan.Opiskelija oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja sekä työkaluohjelmia. Opiskelija kertaa ja täydentää aiemmin opittuja matemaattisluonnontieteellisiä valmiuksia. Opiskelija oppii hahmottamaan sähköjärjestelmien rakenteen pääpiirteet. Opiskelija perehtyy työturvallisuuden ja -suojelun merkitykseen. Opiskelija tuntee sähkötöihin liittyvät turvallisuussäännökset. Opiskelija osaa toimia oikein sähkötapaturman sattuessa.
Opiskelija saa tarvittavat perusvalmiudet kirjallisen ja suullisen viestinnän hallitsemiseksi.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei ole.

Sisältö

Juonne kostuu opintojaksoista:
• Johdatus tekniikan opintoihin
• Teknillisen matematiikan perusteet
• Mekaniikka 1
• Tekniikan viestintä 1
• Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus
• Sähköenergiajärjestelmien perusteet.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin